• Descripció
 • Informació general
 • Accés
 • Pla d'estudis
 • Competències
 • Pràctiques
 • Mobilitat
 • Sortides professionals
 • Professorat
 • Qualitat
 • Orientació i acció tutorial
Certificat AQU

El Grau en Psicologia forma professionals capaços d'analitzar, interpretar, comprendre i explicar el comportament humà. Prepara els estudiants per promoure el desenvolupament i el benestar de les persones, els grups, les organitzacions i la societat en general. 

Compromeses ètica i moralment, les persones graduades en Psicologia seran capaces de fer psicodiagnòstics dels seus pacients i desenvolupar tractaments, programes o intervencions per millorar-los la qualitat de vida.

 

 

 • Blog de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències HumanesBlog

Infografia del grau

Informació general del grau

Galeria d'imatges

Trets diferencials

 • Relació entre l'àmbit acadèmic i el professional. Vessant prioritàriament professionalitzadora. Des de primer curs es duu a terme la resolució de casos reals extrets de la pràctica professional de la psicologia.
 • En els dos primers cursos l'enfocament de les assignatures té una orientació interdisciplinar per donar una formació psicològica orientada al benestar de les persones en tots els àmbits de la vida. Entre el segon i el tercer curs, la formació se centra en els grans àmbits de la recerca i la intervenció en psicologia.
 • Tres itineraris per orientar el desenvolupament i la inserció professional:
  • Psicologia Clínica i de la Salut
  • Psicologia de l'Educació
  • Psicologia Social i de les Organitzacions
 • Les pràctiques en el tres últims semestres estan organitzades també per ajudar a la inserció professional, i es duen a terme en centres i serveis amb una qualificació professional contrastada i amb forta vinculació als aprenentatges desenvolupats en les optatives.
 • Atenció individualitzada de l'estudiant i foment de l'autonomia en l'aprenentatge.
 • Grups de classe reduïts en sessions de treball dirigides.
 • Professorat amb un doble perfil acadèmic i professional.
 • Ampli programa d'intercanvi internacional amb possibilitat d'estudi i de pràctiques.
 • El Grau en Psicologia de la UVic-UCC forma part de la "Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas
 • Com a continuació d'aquests estudis, la UVic ofereix màsters i programes de doctorat.
 • Servei de Carreres Professionals per dinamitzar la inserció professional i assessorar al llarg de tota la carrera professional.