Skip to main content

Accés per a estudiants procedents de sistemes educatius estrangers

Accés per a estudiants procedents de sistemes educatius estrangers

Els alumnes amb estudis cursats a l'estranger que vulguin iniciar estudis superiors a la UVic-UCC, en funció de la tipologia d’estudis i l’origen d’aquests, hauran de procedir de formes diferents.

Les persones amb estudis universitaris parcials cursats a l'estranger tenen l'opció d'accedir a la Universitat per convalidació de 30 crèdits. Per a fer-ho cal que facin la sol·licitud segons els terminis i requisits establerts. Pots consultar-ho aquí.
 

Una vegada resolta la sol·licitud, si el reconeixement és superior a 30 ECTS l’estudiant podrà matricular-se seguint el calendari acadèmic corresponent.
 

Si una vegada resolta la sol·licitud, el reconeixement és inferior a 30 ECTS l’estudiant ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària i adjuntant el reconeixement aprovat. En aquest cas únicament s’assignarà la plaça si hi ha disponibilitat d’aquestes en finalitzar el procés.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte