Vés al contingut

Reconeixement de crèdits per a l'accés

Reconeixement de crèdits per a l'accés

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part d'una universitat, en aquest cas, la UVic-UCC dels crèdits que s'han superat en un altre estudi o en una altra universitat o centre. 

Per accedir a un estudi és necessari disposar d'un mínim de 30 ECTS reconeguts. En cas que un estudiant no disposi de 30 ECTS reconeguts l'estudiant podrà obtar a accedir a l'estudi per la via de la preinscripció.

FacultatPresentació de sol·licitudsResolució d'accésMatricula
FM8-30 d'abril3 de juny17-18 de juny 
FM10 de juny - 1 de juliol12 de juliol19 - 22 de juliol
FCTE, FCSB, FETEP, FEC8 d'abril - 1 de juliol
FCTE, FCSB, FETEP, FEC, FM22 de juliol - 15 de setembre20 de setembre30 de setembre

FCTE: Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries, FCSB: Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, FETEP: Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia, FEC: Facultat d'Empresa i Comunicació, FM: Facultat de Medicina 

Per a cada un dels graus únicament s'obriran els períodes en cas de disposar de places vacants. Consulteu més informació a la pàgina del grau apartat accés.

La documentació que has d’adjuntar en el tràmit és:

 • Document d'identificació: DNI o passaport per estrangers.
 • Certificat acadèmic personal en el qual figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions.
  • En els estudis de grau adscrits a una branca de coneixement hi ha de constar la branca de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, la branca de coneixement i la matèria de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures. (Aquest requisit no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)
  • En els estudis de grau adaptats al nou Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, hi ha de constar l'àmbit de coneixement a què pertanyen els estudis d'origen, l'àmbit de coneixement de les assignatures de formació bàsica i la tipologia de les assignatures.
 • Pla d'estudis, amb el segell del centre d'origen corresponent. (Aquest document no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)
 • Programes de les assignatures, amb el segell del centre d'origen, en els quals cal que hi figurin el contingut i el nombre de crèdits. En el cas dels estudis de grau cal que també hi constin les competències i coneixements que se superin en cada assignatura. (Aquest document no és necessari per als estudis de la UVic-UCC.)
 • Els estudiants estrangers també han de presentar:
  • Document de conversió de notes. En cas d'haver fet estudis en universitats estrangeres cal presentar el document de conversió de notes del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  • En cas d'haver fet estudis estrangers oficials, un document de certificació que acrediti aquesta oficialitat.

S'accepta documentació en format paper i digital, però al final del tràmit hauràs de presentar aquella documentació que tingui validesa, és a dir, digital amb codi segur de verificació o format paper amb els segells originals o còpies compulsades. 

En cap cas s'accepten:

 • Còpies simples
 • Impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals
 • Certificats de notes
 • Qualsevol altra documentació sense validesa acadèmica

Els documents expedits a l'estranger, han de complir els requisits següents:

 • Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país.
 • Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Per obtenir més detalls sobre aquest procés, consulta el web.
 • Han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès.

Pot fer la traducció oficial:

 • Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Un traductor oficial a l'estranger. En aquest cas cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.
 • Telemàticament a través del Campus Virtual de la UVic-UCC. Si no tens un compte d’usuari actiu, accedeix al formulari Registra’m per crear-ne un de nou. 
 • Des del Campus Virtual, podràs accedir a Tràmits i clicar a “Reconeixement de crèdits: accés” i efectuar el pagament de la taxa corresponent. Hauràs d’estar atent a les notificacions que rebis en el teu correu electrònic.

Cada facultat estableix els criteris d'avaluació dels candidats. Pots consultar-los a l'apartat "Accés" i accés per més de 30 crèdits del grau en el que estàs interessat/da.

 • 20€ per estudiants no matriculats, gratuït per estudiants UVic.
 • En cas de formalitzar la matrícula a la titulació per a la qual has sol·licitat l’estudi, se't retornarà l’import abonat.

És imprescindible que un cop resolta favorablement la sol·licitud de reconeixement de crèdits en formalitzis la matrícula. Consulta quan i com aquí.

El reconeixement entre titulacions de la UVic-UCC compta amb una bonificació del 100% del preu del crèdit, per la resta de reconeixements d’estudis complerts o parcials d’altres universitats caldrà abonar el 15% de l’import del crèdit de la titulació que es vol cursar.

Contacta amb nosaltres

Si tens algun dubte, tenim la resposta

Contacte